Koronka (Różaniec) do Siedmiu Boleści Matki Bożej


Znak Krzyża Świętego, Wierzę w Boga..., Ojcze Nasz...,
3 × Zdrowaś Maryjo...,
Chwała Ojcu..., I Ty, która współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami.
Zapowiedź boleści, Ojcze Nasz...,
7 × Zdrowaś Maryjo...,
Chwała Ojcu..., I Tyś która...,
Zapowiedź kolejnej boleści, Ojcze Nasz...

Litania do Matki Bożej Bolesnej odmawiana w Świętej Wodzie


Nowenna do Matki Bożej Bolesnej


Modlitwa wstępna

(odmawiana w każdym dniu nowenny)

Upadając przed Tobą, o Panno Najboleśniejsza! Niepokalana Maryjo, najpokorniej cześć Ci oddaję, jako Matce Zbawiciela Mego, który Bogiem będąc, a Tobie cześć, uszanowanie i posłuszeństwo oddając, nauczył mnie, jaką cześć i uszanowanie winienem Ci składać. Racz, proszę Cię, przyjąć to uczczenie i tę służbę moją które Ci w tej nowennie całym sercem ofiarować pragnę.

Tyś jest bezpiecznym schronieniem grzeszników, szczerze pokutować chcących, słusznie się więc do Ciebie uciekam. Tyś Matką miłosierdzia, nie możesz więc być nieczułą na nędzę moją. Tyś po Jezusie całą nadzieją moją, a więc się spodziewam, że nie zechcesz wzgardzić czułą ku Tobie ufnością moją. Uczyń mnie już godnym synem Twoim, abym mógł pełnym prawem zawołać do Ciebie: O Matko moja, Matko! Okaż mi się Matką!

Wspomożenie wiernych! Matko Najboleśniejsza! Przez boleść, która przeszyła Serce Twoje, gdyś słyszała prorocze słowa starca Symeona o Męce Jezusa, Syna Twojego, racz mi wyjednać łaskę, o którą Cię proszę...
Tyś, o Maryjo, od chwili tego proroctwa widziała zawsze Jezusa w cieniu krzyża. Spójrz i na mój krzyż, a już lżej mi będzie. Wierzę w to mocno, że mnie nie opuścisz. (Następnie można odmówić litanię do Matki Bożej Bolesnej lub inne modlitwy).
Pocieszycielko strapionych, Matko Najboleśniejsza! Przez boleść Twojej ucieczki z Jezusem przed Herodem do Egiptu, zechciej mi pomóc, bo ja uciec nie mogę z moją troską i boleścią. Wysłuchaj mnie, proszę Cię...
Tyś nie o siebie się troszczyła, ale o Jezusa. Ja też aczkolwiek jestem nędznym dzieckiem Twoim, zechciej się o mnie zatroszczyć z odrobiną tej miłości, jaką troszczyłaś się o Jezusa, a dosyć mi będzie. Okaż się Matką!
Ucieczko grzeszników, Matko Najboleśniejsza! Przez boleść jaką przeżyłaś szukając Jezusa zagubionego, zechciej wstawić się za mną, bym znalazł u Jezusa łaskę, o którą tak proszę...
Tyś Najświętsza, a zgubiłaś. Tyś Matką, a Jezus dopuścił na Ciebie ten miecz boleści. A ja grzesznik, jakież mogę mieć prawo, by znaleźć Jezusa? Tylko Twemu wstawiennictwu ufam.
Królowo Męczenników, Matko Najboleśniejsza! Przez boleść, jaką przeżyłaś spotkawszy Jezusa na drodze krzyżowej, zechciej wyjść naprzeciw mnie, dziecku swojemu i dopomóż mi w tym, o co Cię proszę...
Nie danym Ci było, o Maryjo, wziąć z bark Jezusa krzyż Jego, ale miłością swego Serca pomagałaś Mu. Ufam, że Jeżeli taka jest wola Ojca, mój krzyż mogłabyś zdjąć z ramion moich. Proszę Cię o to ze łzami.
Współodkupicielko nasza, Matko Najboleśniejsza! Przez boleść, jaką przeżyłaś stojąc pod krzyżem Jezusa, stań, proszę Cię przy mnie i bądź mi wspomożeniem w sprawie, którą całym sercem Ci przedstawiam...
Wiem z jaką pokorą mówiłaś stojąc pod krzyżem Jezusa do Ojca niebieskiego: „Bądź wola Twoja”. Naucz i mnie, Maryjo, prosząc mówić za Jezusem: „Ale nie jako ja chcę, ale jako Ty, Ojcze”!
Matko Kościoła, Matko Najboleśniejsza! Przez boleść jaką przeżyłaś, patrząc na Jezusa konającego w męce krzyżowej, zechciej wyprosić mi łaskę, o którą tak serdecznie proszę...
Wiem, że przy śmierci Syna Twego, Jezusa, zostałaś przez Niego ogłoszona naszą Matką, weź w opiekę nas, swoje dzieci. Chcę odtąd być dobrym dzieckiem Twoim.
Matko o sercu przebitym! Widziałaś jak żołnierz przeszył włócznią Serce Jezusa. Widziałaś Krew i wodę wypływającą z Tego Serca. Proszę Cię przez tę boleść i miecz Twój, ulecz ranę mego serca i wyjednaj mi łaskę, o którą Cię proszę...
Moje serce będzie, o Maryjo, zawsze otwarte dla Ciebie i dla wszystkich moich bliźnich przez wdzięczność dla Twojego Serca.
Matko płacząca, Matko Najboleśniejsza! Przez łzy, którymi obmywałaś rany Jezusa złożonego w Twoich ramionach, proszę Cię, otrzyj moje łzy i uproś mi łaskę...
I dzisiaj zjawiasz się płacząca, nie nad Jezusem, ale nad nami. Pragnę otrzeć łzy Twoje moją wiernością w wypełnianiu woli Bożej. Bądź mi w tym pomocą.
Matko zbawienia naszego, Matko Najboleśniejsza! Przez boleść rozstania z Jezusem złożonym w grobie, uproś mi łaskę, by Jezus mnie nie opuścił i by wysłuchał moją prośbę...
Ufam. Matko moja. Matko dziś Najboleśniejsza, że przyjdzie chwila radości, chwila spotkania z Tobą w Niebie. Spraw to, o Matko!

Godzinki o Matce Bożej Bolesnej


Inne Modlitwy do Matki Bożej Bolesnej


Matko Boża Bolesna, która odbierasz cześć w sanktuarium w Świętej Wodzie, przynosimy Ci serca wypełnione miłością. Wypraszaj u Jezusa potrzebne łaski wszystkim Twoim dzieciom ufnie modlącym się przed Twoim wizerunkiem. Broń nas od wszelkiego zła. Najlepsza Matko, otaczaj płaszczem opieki Ojca Świętego, Kościół Katolicki, Ojczyznę naszą i Pielgrzymów. Amen!

Matko Bolesna, Maryjo, która od trzech wieków w tym kościele obdarzasz nas łaskami i czułym spojrzeniem kochającej Matki. Pani nasza, przychodzimy do Ciebie z całą naszą nędzą, radościami, smutkami, by doznać pociechy, utulenia i otrzymać potrzebne łaski wypraszane w każdym „Zdrowaś”. Matko z sercem przebitym, odbieraj od nas hołd należny Tobie w każdej rodzinie, domu. Ucz nas pokory, mówienia Bogu „fiat”. Wspieraj nas swoją obecnością i modlitwą w naszej trudnej codzienności. Wstawiaj się u Swego Syna, gdy będzie nam brakowało sił i upadniemy. Módl się za nami teraz, a szczególnie w godzinie śmierci naszej. Amen!

Maryjo, Matko Siedmiu Boleści! Twojemu potężnemu orędownictwu oddajemy całą naszą rodzinę i wszystkie inne rodziny miłe Tobie. Miej w swojej opiece nas wszystkich, nasze małżeństwa, dzieci, krewnych i przyjaciół. Racz wyprosić naszym zmarłym życie wieczne, ochraniaj nasze domy i dobytki, przymnażaj nam wiary, nadziei i miłości, byśmy mogli żyć świątobliwie, umrzeć pobożnie i otrzymać niewiędnący wieniec chwały. Amen!

O najukochańsza w tym cudownym Obrazie, Matko Boża i jedyna po Bogu Pociecho! Zbliżam się do Ciebie z ufnością, jako dziecię do najlepszej Matki. Rzucam się jak żebrak i grzesznik niegodny do Twych stóp, bo Ty jesteś Ucieczką grzeszników. Błagam usilnie: racz mi wyjednać u Twego Boskiego Syna odpuszczenie grzechów i pocieszyć w mym utrapieniu (tu wymień łaskę, o którą prosisz). Tyle zdziałałaś cudów w tym miejscu, wybranych przez Ciebie. Tylu chorych uleczyłaś. Tylko strapionym i uciśnionym łzy otarłaś i w ich zbolałe serca wlałaś balsam pociechy. Mocno więc ufam, że mnie nie opuścisz w niedoli. Jako Matka i Pocieszycielka nasza ulitujesz się nad skruszonym grzesznikiem i przyjmiesz w swą świętą opiekę teraz i w godzinę śmierci. Amen!

Anastrozole for erectile dysfunction web tadalafil crushed. Zava sildenafil try this headaches from cialis; cialis internet satış visit this site kamagra erectiepillen kopen; normal dose tadalafil link cheap sildenafil medication. Viagra alternative uses post to sildenafil 25mg, erectile dysfunction impotence highly recommended tadalafil cena, cialis generički tadacip Resources cialis time graph; l arginine and tadalafil right here how long cialis. Viagra generic pill my sources is 5mg of cialis enough. Invictus tadalafil 20 mg precio his opinion tadalafil 20mg in u.s., tadalafil australia to know more purchase levitra in canada; buying cialis online gb right here viagra alzheimer. Does kamagra work read info does viagra work for women; sildenafil blood in urine visit this site tadalafil once a day. Levitra from canada fast shipping use 100 mg sildenafil dosage. Tadalafil powder canada please click at this link viagra side effect; what does female cialis do go now sildenafil 50mg tablets price; ed medication sildenafil this site viagra cialis online, tadalafil generic price usa great site order levitra drugs canada

O Maryjo, Matko Siedmiu Boleści, w Tobie ufność pokładamy, Ciebie jak Matkę w potrzebie wzywamy, byś nas broniła, przy sobie miała. Bogu oddała. Amen!

Bolesc Bolesc

Kapliczki Siedmiu Boleści Matki Bożej

w Świętej Wodzie


Choć Koronka do Siedmiu Boleści Matki Bożej nie jest w Kościele nową modlitwą (zatwierdził ją papież Benedykt XIII w 1724 r.), to jednak praktyka ta została zapomniana przez większość chrześcijan. Przypomniała o niej Matka Boża Bolesna w Rwandzie, która ukazywała się w latach 1981-1983 trzem uczennicom z Kibeho w Rwandzie (środkowowschodnia Afryka). Koronkę do Siedmiu Boleści w Świętej Wodzie rozpoczęto odmawiać w 1996 r.

Na wzór Nabożeństwa w Krypnie zaczęto odprawiać w Świętej Wodzie tę koronkę zarówno grupowo i indywidualnie. Koronka do Siedmiu Boleści Matki Bożej odmawiana jest w soboty po Mszy Świętej o godz.15:00, w niedziele po Mszy Świętej o godz.10:00 (od maja do października). Modlitwa ta polega na rozważaniu kolejnych Boleści Matki Bożej, tj.: proroctwa Symeona, ucieczki do Egiptu, zgubienia Jezusa, spotkania na Drodze Krzyżowej, ukrzyżowania i śmierci Jezusa, zdjęcia z krzyża, złożenia do grobu. Taka forma modlitwy stała się nam w Świętej Wodzie jeszcze bliższa w Roku Jubileuszowym. W 2002 r. z racji obchodów Roku ks. Wacława Rabczyńskiego powstała myśl wybudowania Kapliczki Siedmiu Boleści i rozmieszczenia ich na placu przed Górą Krzyży. Ich projekt został przygotowany przez Panią Krystynę Zawadzką z Białegostoku, zaś płaskorzeźby Boleści Maryi wykonała Pani Jadwiga S. Załęska z Supraśla. Poświęcenia Kapliczek dokonał 24 maja 2003 r. ks. abp. Stanisław Szymecki, podczas dorocznej Pieszej Pielgrzymki Kobiet. Oddane do publicznej czci Kapliczki są często odwiedzane przez rodziny z dziećmi. Wielu pielgrzymów przybywających do Świętej Wody ma pragnienie modlitwy do Siedmiu Boleści zakończonej przed Górą Krzyży na Błoniach Jana Pawła II. Nabożeństwo do Siedmiu Boleści Matki Bożej rozpoczyna się przy Krzyżu Papieskim obok kościoła, prowadzone dalej zbiera w jedno modlitwy zanoszone przy kapliczkach, zapisywane na kamieniach intencyjnych i w sercach pielgrzymów. Modlitwę wspiera błogosławieństwo udzielone przez Św. Jana Pawła II.

Wezwanie Maryji

do odmawiania Koronki do Siedmiu Boleści
w Rwandzie