Schola dziecięca i młodzieżowa

Schola uwielbia śpiewem Pana Boga na niedzielnej Mszy Świętej z udziałem dzieci. Wszystkie dzieci uczestniczące w tej Mszy Świętej zapraszamy do gromadzenia się po prawej stronie ołtarza. Próby odbywają się 15 minut przed rozpoczęciem Mszy Świętej. Msze Święte z udziałem dzieci w okresie od października do kwietnia odbywają się o godz. 11:00. Wszyscy obecni na Mszy Świętej otrzymują teksty piosenek wraz z krótkim komentarzem do niedzielnej Ewangelii. Zachęcamy do wspólnej modlitwy śpiewem.

Mini-śpiewniki:

Chór

Próby chóru odbywają się w piątki po Mszy Świętej o godz. 18:00. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Ministranci

Rodziców chłopców po pierwszej Komunii Świętej oraz dorosłych mężczyzn, pragnących pełnić służbę Panu Bogu przy ołtarzu zachęcamy do kontaktu z ks. Tomaszem.

Kapłani

Ks. Alfred Butwiłowski

Ks. Alfred Butwiłowski

Proboszcz

Ks. Alfred Butwiłowski

Kustosz Sanktuarium. Kierownik Pieszych Pielgrzymek do Świętej Wody. Archidiecezjalny duszpasterz pracowników wodociągów i kanalizacji, gospodarki wodnej i ochrony środowiska.
Rok urodzin: 1957
Data święceń kapłańskich: 1982-06-13
Data nominaty: 1998-12-27

Ks. Jarosław Winnicki

Ks. Jarosław Winnicki

Wikariusz

Jarosław Winnicki

Wikariusz
Rok urodzin: 1964
Data święceń kapłańskich: 1993-05-30
Data nominaty: 2021-08-25

Ks. Alfred Butwiłowski

Ks. Tomasz Zubrycki

Wikariusz

Ks. Tomasz Zubrycki, s. Wacława

Opiekun grupy przygotowującej się do I Komunii Świętej i grupy rocznicowej. Opiekun kandydatów i grupy przygotowującej się do sakramentu bierzmowania. Opiekun ministrantów.
Wikariusz
Rok urodzin: 1970
Data święceń kapłańskich: 1997-05-24
Data nominaty: 2019-08-25